گروه کالا و خدمات

توضیحات

زمین تجاری مسکونی برروی خیابان اصلی وصنعتی کارگرودارای سندتکبرگ به مساحت 248ودهنه9/40ودارای دستور نقشه ولازم به ذکر است کلیه هزینه تفکیک شهرداری پرداخت شده است،،،

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

43
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰