گروه کالا و خدمات

توضیحات

میزان تحصیلات کاردانی نوع قرارداد تمام وقت میزان حقوق توافقی جنسیت زن به یک خانم جهت امور حسابداری ودفتری آشنا به نرم افزار هلو شماره تماس: ۰۹۳۵۱۱۸۴۸۳۲

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

49
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰