گروه کالا و خدمات

توضیحات

به یک نفر خانم لیسانس کامپیوتر معدل ۱۴ به بالا و آشنای کامل به کار کامپیوتر جهت کاربیمه ( تمدید و صدور بیمه نامه ) بصورت دو شیفت با روابط عمومی بالا نیازمندیم.

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

144
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰