گروه کالا و خدمات

توضیحات

میزان حقوق ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان نوع قرارداد تمام وقت میزان تحصیلات زیردیپلم جنسیت مرد بە یک نفر کارگر ماهر و نیمە ماهر نیازمندیم شماره تماس: ۰۹۳۷۳۲۳۳۳۸۶

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

37
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰