گروه کالا و خدمات

توضیحات

نوع کاربری کشاورزی متراژ ۲,۵۰۰ باغ هشت ساله مثمر دارای امتیاز برق و فنس و ...واقع در روستای تبت سند اوقاف . شماره تماس: ۰۹۱۰۴۱۰۰۲۶۲

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

20
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰