گروه کالا و خدمات

توضیحات

بە یک خانم جهت کار حسابداری یا آشنا بە کامپیوتر در شرکت کاوان فوم بوکان نیازمندیم. حقوق توافقی

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

143
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰