گروه کالا و خدمات

توضیحات

یک نفر فروشندە ماهر و یک خیاط ماهر با روابط عمومی بالا بە صورت دوشیفت نیازمندیم

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...

121
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۰۷
۰۲۱-۸۸۶۲۹۶۱۳
۰۹۱۲۸۰۰۱۷۸۰