پرورش اسب اصیل کردی در مهاباد

اسب نژاد کردی یکی از نژادهای اصیل و بومی ایران است و استقامت بالا و مقاومت در برابر سرما و گرما از نقاط قوت آن به شمار می رود.

  اسب نژاد کردی یکی از نژادهای اصیل و بومی ایران است و استقامت بالا و مقاومت در برابر سرما و گرما از نقاط قوت آن به شمار می رود.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

این تصاویر را خبرگزاری ایرنا از یک مرکز پرورش اسب در مهاباد ثبت و منتشر کرده است.