سخنی با نخبگان سیاسی و فرهنگی / احمد رحمانی

حاج احمدرحمانی مدیر پیشین آموزش وپرورش وکاندیدای دوره ششم شورای شهر در یادداشتی که در اختیار زریان موکریان گذاشته است به پاره ی سخنان خطاب به نخبگان سیاسی و فرهنگی بیان کرده است:

حاج احمدرحمانی مدیر پیشین آموزش وپرورش وکاندیدای دوره ششم شورای شهر در یادداشتی که در اختیار زریان موکریان گذاشته است به پاره ی سخنان خطاب به نخبگان سیاسی و فرهنگی بیان کرده است:

به گزارش زریان موکریان در این یادداشت آمده است:

دوباره مردم عزیز  شهرمان در آستانه انتخاب دیگر برای مهمترین پارلمان محلی قرار گرفته اند و باید تصمیم بگیرند مسئولیت بخش مهمی از شهر را ۴سال آینده  به چه کسانی بسپارند حدودا یکصدنفر با انگیزه های متفاوت به عرصه انتخابات شورای شهر ورود نموده اند و به عبارت دیگر احساس مسئولیت نموده اند وخودرا در معرض انتخاب شهروندان قرار داده اند

از آنجایی که نخبگان سیاسی و فرهنگی و روشنفکران به عنوان چشمان بینا وتیز مردم در انتخاب صحیح وپیش‌بینی آینده و تشخیص تصمیم‌های درست از نادرست در جامعه حضور دارند، مکلف هستند ملاک‌های تصمیم‌گیری درست را به جامعه اعلام فرمایند و آنها را مجهز به سلاح تصمیم‌گیری و قدرت تشخیص درست نمایند.

نقش خطیر و مهم نخبگان وروشنفکران   جهت‌دهی سیاسی و فکری به آرای مردم برای انتخاب بهترینهاست کمیت و کیفیت آرا مردم نتیجه تلاش و عملکرد نخبگان درعرصه عقلانیت سیاسی است.

نخبگان و روشنفکران  می‌توانند بانیان جامعه‌ای باشند که پایه‌های اجتماعی آن را انسان‌های آگاه تشکیل داده‌اند و این انسان‌ها در پس هر رای، از منطق و دلیل خاص تبعیت کرده‌اند.

به باور من بدترین موضع گیری توصیه به عدم شرکت در انتخابات است هرچه مشارکت در انتخابات بیشتر باشد احتمال انتخاب افراد بهتر بیشتر می شود بی نظر بودن و بی تفاوت بودن نسبت به سرنوشت شهرمان اگر خیانت نباشد بی تردید سهل انگاری و بی مسئولیتی است پس امروز به وظیفه خود عمل نماییم و فردا ناظر و مطالبه گر باشیم تشخیص اینکه از این یکصد نفر چه کسانی با انگیزه خدمت به عرصه آمده اند و چه کسانی شایسته این مسئولیت خطیر هستند به عهده مردم عزیز است امیدوارم ۲۸خرداد تماشا چی نباشیم و به وظیفه ومسئولیت شهروندی و اجتماعی خودمان عمل نماییم و نگذاریم دیگران به جای ما و برای ما تصمیم بگیرندو فردا دوباره از  زمین وزمان شاکی باشیم که چرا شهرمان به ویرانه تبدیل شده است بی تردید آگاهی بخشی به جامعه برای انتخاب افراد شایسته وظیفه همه فعالین فرهنگی و سیاسی و همه رسانه های متعهداست.