دو معاون مدیر آموزش وپرورش بوکان استعفا کردند

سرویس موکریان_ در ادامه جنجال در آموزش و پرورش بوکان، دو معاون این مدیریت از سمت خود استعفا کردند.

سرویس موکریان_ در ادامه جنجال در آموزش و پرورش بوکان، دو معاون این مدیریت از سمت خود استعفا کردند.

به گزارش خبرنگار زریان در روزهای اخیر  « ارسلان غفوری نژاد» معاون آموزش متوسطه  و «علی مقسومی» معاون پرورشی وتربیت بدنی  مدیریت آموزش وپرورش بوکان از سمت خود استعفا کردند.

علت استعفای این دو معاون مدیر آموزش و پرورش اعلام نشده و حتی «ارسلان غفوری نژاد» در نامه استعفای خود به علت این تصمیم خود اشاره نکرده است.

این استعفاها بعد از آن صورت می گیرد که جنجالهای سریالی  دامن «سلیمان مام عزیزی» مدیریت اموزش و پرورش را گرفته است.

شکایت مام عزیزی از «فوزیه قریشی» نویسنده و مدیر دبیرستان غیر انتفاعی تابان و کشاندن این معلم بازنشسته به دادگاه به علت نوشتن یک نامه سرگشاده در انتقاد از مدیر آموزش وپرورش بوکان، درخواست نماینده بوکان از بازرسی کشور برای ورود به آنچه که تخلفات مدیریت آموزش و پرورش در تبدیل اماکن آموزشی به مغازه های تجاری خواند، بخشی از جنجالهای اخیری است که دامن این نهاد آموزشی و فرهنگی را گرفته است.

همزمان با این جنجالها، محمد قسیم عثمانی نماینده سابق مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی از مام عزیزی مدیر آموزش وپرورش بوکان اعلام حمایت کرد.

مام عزیزی از نیروهای ستاد انتخابات عثمانی و از یاران نزدیک وی است که چند سال قبل تلاشهای عثمانی برای تحمیل وی به عنوان شهردار به شورای دور چهارم عقیم ماند./