در عرض چهار روز رخ داد؛

دومین حادثه مرگبار تراکتور در مهاباد

سرویس موکریان_ کودک مهابادی زیر چرخ‌های تراکتور جان باخت.

سرویس موکریان_ کودک مهابادی زیر چرخ‌های تراکتور جان باخت.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان موکریان: ظهر امروز ١٣ فرودین ماه، پسر چهار ساله ای از اهالی روستای سلیم‌ساغول مهاباد در اثر افتادن زیر چرخ های تراکتور جان خود را از دست داده است.

این حادثه در هنگام سم پاشی در مزرعه رخ داد.

چهار روز قبل نیز  تراکتور مردی میانسال ساکن روستای خاتون خاص مهاباد در مسیر بازگشت به روستا به بدلیل نامساعد بودن و تاریک بودن مسیر و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، واژگون شد راننده در این حادثه جان خود را از دست داد.

پیکر بی جان راننده تراکتور با کمک روستایان از زیر تراکتور واژگون شده خارج شده و به مراکز درمانی شهرستان انتقال یافته است.