برای دومین بار در شش ماه گذشته؛

مدیریت آمورش و پرورش بوکان باز به سرپرست واگذار شد

سرویس موکریان_شش ماه بعد از استعفای مدیر آموزش و پرورش بوکان، سکان این اداره مجددا به یک سرپرست واگذار شد.

سرویس موکریان_شش ماه بعد از استعفای مدیر آموزش و پرورش بوکان، سکان این اداره مجددا به یک سرپرست واگذار شد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان؛ روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید آموزش و پرورش بوکان برگزار شد.
در این مراسم که  با حضور حسنخانی معاون سواد آموزی اداره کل استان آذربایجان غربی برگزار شد  از زحمات  «محمد صالحی» تقدیر بعمل آمد و «محمدیوسف مرادی» کارشناس مسئول بازرسی بعنوان سرپرست جدید مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان بوکان معارفه شد.
در حالی یک کارشناس مسئول به عنوان سرپرست مدیریت آموزش و پرورش بوکان معرفی شده که این مدیریت دارای سه معاون است و می بایست یکی از معاونین به عنوان سرپرست انتخاب و معرفی می شد.
یازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از آنکه «سلیمان فیضی» از مدیریت آموزش و پرورش بوکان استعفا کرد، «محمد صالحی»معاون مالی وی به عنوان سرپرست این اداره معرفی شد.