آیا درخواست نماینده بوکان برای ورود بازرسی به آموزش و پرورش اشتباه است؟ /فتاح مالکی

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم فتاح مالکی از دبیران آموزش و پرورش نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم فتاح مالکی از دبیران آموزش و پرورش نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

 

با انتشار خبر نطق جناب حبیب‌زاده، نماینده بوکان در مورد اداره آموزش و پرورش، تحلیل های زیادی پیرامون آن در محافل فرهنگیان مطرح شد. از این میان برخی حق را به نماینده داده و طیفی دیگر این نوع برخورد را مایه آبرو ریزی برای شهرستان می دانند.

در اینجا توجه همشهریان به چند نکته حائز اهمیت است.

اول: نماینده می توانست بی سر و صدا موضوع را به مراجع نظارتی بگوید و از علنی کردن آن خود داری کند که با توجه به لزوم شفافیت در فساد زدایی، و همچنین احترام به حق مردم در باخبر شدن از پشت پرده‌ی مدیریت در عرصه های مختلف شهرستان، علنی کردن آن مفید تر بود. آیا صرفا عزل مدیر متخلف مجازاتی کافی است یا باید علت آن نیز به اطلاع مردم برسد؟!

دوم: افشای فساد، آن هم از زبان یک مقام ناظر (نماینده) نه تنها مایه آبرو ریزی نیست بلکه نشان از عمل به وظیفه ی نمایندگی دارد. چه بسا یکی از علل مشکلات امروز جامعه ما پوشاندن تخلفات مدیران سابق است که اگر این رویه‌ی مذموم (لاپوشانی) با اینگونه اقدامات تغییر کند بسیار جای امیدواری است.

سوم: واکنش مدیر آموزش و پرورش بوکان، به نطق نماینده جالب است. ایشان ضمن کلیپی که بعنوان گزارش عملکرد در کانال آموزش و پرورش منتشر کرده است، نوشته: سخنان نماینده را پیگیری قضایی میکند. این نوع واکنش و رفتار در مقابل نطق نماینده ای که قانونا حق اظهار نظر در باره همه مسائل کشور را از تریبون مجلس دارد، نشان میدهد که مدیریت فعلی هیچ انتقادی را بر نتافته و میتوان حدس زد که نسبت به زیر دستان و انتقادات معلمان شهرستان چگونه رفتار کرده است.

چهارم: مدیریت فعلی آموزش و پرورش در طول سه سال مدیریتش یک کلیپ از اقدامات آموزش و پرورش را منتشر نکرد در حالیکه حق مردم است که بدانند مسئولین چکار میکند و از سوی دیگر دغدغه‌ی دولت است که روابط عمومی ادارات مکررا با افکار عمومی در ازتباط بوده و گزارش عملکردها را پی‌در‌پی به افکار عمومی برسانند اما ایشان زمانی اقدام به انتشار گزارش عملکرد نموده است که آبروی خودش به خطر افتا ه است و تاکنون نه به حق مردم وقعی نهاده است نه به مصالح نظام.

پنجم: حکیمان گفته اند:

چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش‌/

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست‌

اما یکی از انتقادات فراگیر بدنه‌ی آموزش و پرورش بوکان به مدیریت فعلی، که اتفاقا نماینده به آن اشاره‌ای نکرد و آنرا دبیری چون بنده باید بگوید، برخورد عاری از تکریم همراه با تندخویی با مراجعان است. بسیاری از همکاران فرهنگی در مراجعه به دفتر مدیریت، بیش از آنکه احساس حضور در نهادی فرهنگی و آموزشی کنند، احساس میکند در محضر یک قاضی خشن نشسته است، زیرا برخورد قاهرانه‌ی همراه با جدیت و خشونت را مشاهده می کنند و یا فضایی پر هیاهو و به صف نشاندن های معلمان را که زیبنده آموزش و پرورش نیست.

​​​​​​​پرواضح است که صدای این مردم بالاخره می بایست از گلویی فریاد زده شود و چه تریبونی بهتر از خانه ملت؟! و چه جایگاهی مناسبتر از نماینده‌ی مردم؟!

به امید اصلاح وضع موجود