حالِ  بد ِ کیفیت تحصیل دانش آموزان در مهاباد

سرویس موکریان_ دکتر صلاح الدین خدیو، فعال اجتماعی مهاباد   مقایسە کارنامە دو داوطلب ورود به مدارس نمونه دولتی در بوکان و مهاباد به این نتیجه رسید که کیفیت تحصیل دانش آموزان در مهاباد وضعیت مناسب نیست.

سرویس موکریان_ دکتر صلاح الدین خدیو، فعال اجتماعی مهاباد   مقایسە کارنامە دو داوطلب ورود به مدارس نمونه دولتی در بوکان و مهاباد به این نتیجه رسید که کیفیت تحصیل دانش آموزان در مهاباد وضعیت مناسب نیست.

دکتر خدیو، در اینستاگرام نوشت: مقایسە کارنامە دو دانش آموز بوکانی و مهابادی که در آزمون استانی مدارس نمونه دولتی جهت ادامه تحصیل در مقطع متوسطه دوم پذیرفته شده اند.

​​​​​​​بررسی کارنامه ها نشان می دهد امتیاز آخرین نفر واجد شرایط در بوکان 141 و در مهاباد 128 است. این بدان معناست که دانش آموزان بوکانی برای ورود به مدارس نمونه دولتی و به طریق اولی تیزهوشان، مسیر سخت تری از مهابادیها در پیش دارند. به عبارت دیگر پذیرش در اینگونه مدرسه ها در مهاباد راحت تر از بوکان است.

حدود سه دهه است که فاصله معناداری از لحاظ شاخص های مرتبط با کیفیت تحصیلی میان دو شهر همسایه ایجاد و بوکان با فاصله معناداری در صدر ایستاده است.

به فرض مثال همین ورودیهای امسال به مدارس نمونه و تیزهوشان دو سال دیگر در کنکور سراسری شرکت و مطابق معمول بوکانیها با کسب رتبه های خوب، بهتر در رشته های لوکس قبول می شوند.

علیرغم اهمیت این مساله به نظر نمی رسد تاکنون از سوی مسئولان آموزش و پرورش مهاباد یا استان، تامل یا مطالعه جدی درباره آن انجام شده باشد.

مشکل از کجاست؟

آیا بهره وری نظام آموزشی در مهاباد از بوکان پایین تر است؟ اگر اینگونه است چرا؟

یا متغیرهای دیگری مانند ترجیحات متفاوت فرهنگی و هنجاری طبقه متوسط که در مهاباد فربه تر است، باعث بی اعتنایی به " تحصیل جدی در دانشگاه های معتبر" شده است؟

انگیزه های اقتصادی و محرکهای مرتبط با تحرک اجتماعی و کسب منزلت چقدر تاثیرگذار است؟

احتمالا همه این متغیرها و چندین عامل دیگر در ایجاد این وضعیت موثر یا مقصرند! اما هرچه باشد وضعیت مهاباد در این حوزه مطلوب و عادی نیست.