شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز به روایت تصویر

سرویس عکس_شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز برگزار شد و طی آن با اعلام هیئت داوران گروه ها و نفرات برتر در بخش های مختلف شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز این جشنواره شناخته شدند.

سرویس عکس_شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز برگزار شد و طی آن با اعلام هیئت داوران گروه ها و نفرات برتر در بخش های مختلف شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز این جشنواره شناخته شدند.