چرا بینایی سنجی درمانگاه تخصصی بیمارستان بوکان تعطیل شد؟

سرویس موکریان- رییس بیمارستان بوکان انصراف کارشناس طرف قرارداد بینایی سنج را علت تعطیلی این واحد درمانگاه تخصصی این بیمارستان اعلام کرد.

سرویس موکریان- رییس بیمارستان بوکان انصراف کارشناس طرف قرارداد بینایی سنج را علت تعطیلی این واحد درمانگاه تخصصی این بیمارستان اعلام کرد.

​​​​​​​دکتر صلاح الدین قادرزاده رییس بیمارستان بوکان در پاسخ به پیام شهروندی که در  زریان موکریان منتشر شد و در آن از تعطیلی بینایی سنجی درمانگاه تخصصی بیمارستان بوکان و سرگردانی بیماران در درمانگاه های خصوصی و مطبها  گلایه شده بود به خبرنگار زریان موکریان گفت: با توجه به انصراف کارشناس طرف قرارداد بینایی سنج درمانگاه تخصصی از ادامه همکاری با بیمارستان شهید دکتر قلی پور، این شبکه اقدام به استعلام جهت انتخاب کارشناس جدید بینایی سنج در قالب قراردارد اجاره محل بینایی سنجی نموده است .

وی افزود:با توجه به حد نصاب  نرسیدن تعداد شرکت کنندگان قانونی جهت انتخاب کارشناس طرف قراردارد بیمارستان مراتب جهت تعیین تکلیف به معاونت محترم توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان جهت اعلام نظر و تعیین تکلیف ارسال گردیده است.

دکتر قادرزاده تصریح کرد: بلافاصله بعداز اعلام نظر استان ، بیمارستان نسبت به انعقاد قرارداد با کارشناس جایگزین اقدام خواهد شد./