بمباران شیمیایی منطقه اشنویه به روایت تصویر

سرویس آذربایجان غربی- 11  مرداد 1367 - رژیم بعث عراق در ادامه جنایات خود بخشی از مناطق اشنویه در استان آذربایجان غربی را بمباران شیمیایی کرد؛ بر اثر این بمباران بیش از هزاران تن از هموطنان مصدوم و مجروح شدند.

سرویس آذربایجان غربی- 11  مرداد 1367 - رژیم بعث عراق در ادامه جنایات خود بخشی از مناطق اشنویه در استان آذربایجان غربی را بمباران شیمیایی کرد؛ بر اثر این بمباران بیش از هزاران تن از هموطنان مصدوم و مجروح شدند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

​​​​​​​ بمباران شیمیایی اشنویه به هنگام خواب شهروندان اتفاق افتاد و  ورزش باد موسوم و بارش باران سبب شد تلفات این بمباران کاهش پیدا کند.

وزش باد موسومی بعد از بمباران ذرات شیمیایی را از شهر دور کرد و بارش باران در صبح روز بمباران از بروز یک فاجعه در اشنویه جلوگیری کرد.

تعداد زیادی از شهروندان که فردای بمباران در محل حادثه حضور پیدا کردند شیمیایی شدند و نماینده دولت در سازمان ملل اعلام کرد 2 هزار 640 نفر در این بمباران مصدوم شده اند ولی بعدها به علت عدم پیگیری پرونده ای برای این مصدومان تشکیل نشد./