آکادمی ملی المپیک گزارش داد:

 سه ورزشکار بوکانی، چهره های شاخص اولین تست بیومکانیک پارکور کاران ایران

سرویس موکریان_ برای نخستین بار در آکادمی ملی المپیک انجام تست بیومکانیک پارکور کاران انجام گرفت و کمیته ملی المپیک سیروان ، سامان و بهنام جلیلی سه ورزشکار بوکانی را شاخص ترین پارکورکارهای حاضر در این آزمون خواند.

 

 

 

 

به گزارش زریان موکریان، برای نخستین بار در بخش بیومکانیک ورزشی آکادمی ملی المپیک ایران تست بیومکانیک تکنیک فرود-غلت پارکور کاران حرفه ای انجام شد .

  روابط عمومی کمیته ملی المپیک گزارش داد: « آزمودنی ها در این مطالعه شامل 10 نفر پارکورکاران منتخب که از شاخص ترین آنها می توان سه برادر پارکوکار به نام های سیروان ، سامان و بهنام جلیلی را نام برد که سابقه 14 سال تمرین مسمتر در این رشته را داشتند.»

برادران جلیلی چند هفته قبل مورد تمجید دیوید بل بنیانگذار رشته ورزشی پارکور در جهان قرار گرفت.

وی  از برادران جلیلی به عنوان برادران، عزیران خود و همچنین نگهبانان و محافظان پارکور واقعی و منشأ آن نام برد.

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، هدف تست بیومکانیک پارکور کاران علاوه بر بررسی تکنیک و توصیف الگوی حرکتی فرود-غلت، مطالعه برخی عوامل خطرزای بیومکانیکی آسیب های اندام تحتانی در اجرای تکنیک جامپ رول در پارکورکاران مرد ماهر می باشد.

در انجام این تست متغیر های بیومکانیکی مهم مورد نظر از قبیل زوایای مطلق و نسبی اندام تحتانی در لحظه فرود و نیروهای برشی و عمودی وارده بر مفاصل پا توسط دو دوربین سرعت بالا و یک صفحه نیروسنج اندازه گیری شد.