با نیم گاهی به شورای شهر بوکان:

چگونه عضو شورای شهر در شهرداری نفوذ پیدا می کند و چرا دنبال نفوذ است؟

سرویس موکریان_ با برکنار عضو شورای شهر بوکان از ریاست اداره نیروی انسانی شهرداری بوکان، بار دیگر موضوع اهمیت نفوذ شورای شهر در شهرداری در کانون توجهان قرار گرفته است.

سرویس موکریان_ با برکنار عضو شورای شهر بوکان از ریاست اداره نیروی انسانی شهرداری بوکان، بار دیگر موضوع اهمیت نفوذ شورای شهر در شهرداری در کانون توجهان قرار گرفته است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان موکریان: گاها عضو شورای شهر بعد از ورود به شورا توهم محبوبیت و  قدرت وجودش را فرا می گیرد. گرچه برای ورود به شورا فقط دو هزار رای کسب کرده اما به علت توهم محبوبیت برای انتخابات مجلس برنامه ریزی می کند و تحت تاثیر توهم قدرت ، شورا را ملک خود می داند و حتی سابقه داشته شهروندی را از صحن شورا بیرون کند یا در عوض تبلیغات دوران انتخابات از سرمایه گذاری حمایت کند و همزمان  سرمایه گذار دیگری را باجگیر بخواند.

  با این توهم قدرت و محبوبیت  به دنبال  نفوذ در شهرداری نیز است. انتخاب یک «شهردار مطیع» و «شورا دار» راهکار اول تحقق این نفوذ است و این امر علت  جنجال و درگیری به هنگام انتخاب شهردار است؛ چیزی که شهریور سال گذشته در شورای شهر بوکان نیز دیده شد.

اگر عضو شورای شهر کارمند شهرداری نیز باشد  راهکار راحتری برای کسب نفوذ دارد.‌او  پست  مهمی در شهرداری را در اختیار خود می گیرد حتی اگر منع قانونی داشته باشد.

عضو شورای شهر  می داند نفوذ در  شهرداری می تواند فواید زیادی داشته باشد. مثلا در کنار  حق الجلسات شورا حقوق ۱۸ میلیون تومانی دریافت می کند.

 یا می تواند  باجناقشان را از استادکاری ایزوگام به کارمند اداری شهرداری و یا اجراییات تبدیل کند.

یا می تواند دوستانتشان را به عنوان کارگر فضای سبز به شهرداری تحمیل کند، یا پیمانکاری را مجبور کند تا دوستش را به عنوان نماینده پیمانکار در شهرداری بگمارد.

البته این حال دادن ها بلاعوض نیست. دوستان آقای شورا  در تنگناها چماق به دست می شوند و بدخواهان اعضای شورا را با کامنت نویسی در اینستاگرام فش می دهند  و همزمان  در رثای خوبیها و نیکی های نداشته عضو شورای شهر قلم فرسایی می کنند.

نمونه اش کامنت های زیرست  که توسط دوستان و بستگان  عضو شورای شهر بوکان نوشته شده است  که به همت وی در شهرداری  جذب شده اند.