سوالات امتحانات نهایی لو رفته است؟

سرویس ایران- رئیس مرکز پایش و سنجش کیفیت آموزشی با بیان اینکه انتشار سؤالات امتحانات نهایی قبل از ساعت ۸ صبح به معنای لو رفتن است، نسبت مسئله به لو رفتن این سؤالات از طریق بردن موبایل به داخل جلسه امتحان واکنش نشان داد.

سرویس ایران- رئیس مرکز پایش و سنجش کیفیت آموزشی با بیان اینکه انتشار سؤالات امتحانات نهایی قبل از ساعت ۸ صبح به معنای لو رفتن است، نسبت مسئله به لو رفتن این سؤالات از طریق بردن موبایل به داخل جلسه امتحان واکنش نشان داد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان ، خسرو ساکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ادعای برخی افراد مبنی بر لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی از طریق بردن موبایل به داخل جلسه امتحان و عدم نظارت کافی بر روی بردن گوشی به جلسه امتحان اظهار کرد: ۶۸۰ هزار دانش‌آموز داریم و از این تعداد ممکن است چند دانش‌آموز که البته سریع هم شناسایی می‌شوند موبایل به داخل جلسه امتحان ببرند اما باید توجه داشت که انتشار سؤالات هنگام برگزاری جلسه امتحان یا پس از آن هیچ ارزشی ندارد.

وی افزود: ممکن است از میان ۶۸۰ هزار دانش‌آموز چند نفر به واسطه تحریک افراد سودجو با خود گوشی داخل جلسه امتحان برده و از سؤالات امتحان عکس گرفته و آن را منتشر کنند اما این کار چه فاید‌ه‌ و چه ارزشی دارد؟

رئیس مرکز پایش و سنجش کیفیت آموزشی با تأکید بر اینکه سؤالات امتحانات نهایی تشریحی است، گفت: فرض کنید دانش‌آموز با خود موبایل داخل جلسه امتحان برده و از بیرون هم یک نفر جواب‌ها را برایش ارسال می‌کند اما پرسش من این است که این دانش‌آموز چگونه می‌خواهد پاسخ سؤالات تشریحی را از روی گوشی مشاهده کرده و در برگه امتحانی یادداشت کند، آیا مراقبان جلسه نسبت به این مسئله حساس نمی‌شوند؟

اگر سؤالات امتحانات نهایی لو رفته بود تا الان آبروی ما را برده بودند!

ساکی ادامه داد: عده‌ای از افراد می‌خواهند جو ایجاد کنند که سؤالات امتحانات نهایی لو می‌رود اما باید به آنها گفت انتشار سؤالات امتحان قبل از ساعت ۸ صبح به معنای لو رفتن سؤالات است و اگر چنین اتفاقی می‌افتاد تا الان آبرو و حیثیت ما را برده بودند.

وی یکبار دیگر بر تشریحی بودن سؤالات امتحانات نهایی تأکید و خاطرنشان کرد: تمام کانال‌های مدعی فروش سؤالات امتحانات نهایی را کنترل می‌کنیم و آنها در تلاش هستند تا بگویند هنوز زنده هستند و چون قبل از برگزاری امتحان به سؤالات دسترسی ندارند با توسل به برخی افراد و انتشار سؤالات در هنگام جلسه امتحان، می‌خواهند حیات خود را اعلام کنند اما باید بدانند افشای سؤالات در هنگام جلسه امتحان ارزشی ندارد.