رفع مانعی که ساخت کنارگذر بوکان را دو ماه متوقف کرد

سرویس موکریان_ جابه جایی سرنوشت پمپ بنزینی است که دو ماه عملیات ساخت یکی از روگذرهای پروژه کنارگذر بوکان را متوقف کرد.

سرویس موکریان_ جابه جایی سرنوشت پمپ بنزینی است که دو ماه عملیات ساخت یکی از روگذرهای پروژه کنارگذر بوکان را متوقف کرد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، روز چهارشنبه جلسه ای با ریاست«لقمان خسروپور» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شرکت ساخت و توسعه، روسای ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای به هدف حل مشکل پمپ بنزینی برگزار شد که دو ماه عملیات ساخت یکی از روگذرهای پروژه کنار گذر بوکان در محل تقاطع این پروژه با جاده بوکان_شاهیندژ را متوقف کردند.

مالکان جایگاه پمپ بنزینی که نرسیده به محل ساخت این روگذر قرار دارد، معتقدند که ساخت این روگذر عملا نان آنها را آجر و سرمایه گذاری چند میلیاردیشان را از بین می برد چرا که با ساخت این روگذر خودروها برای دریافت خدمات از این جایگاه باید چند کیلومتر را دور بزنند. بر همین اساس مالکان تغییرات در اجرای پروژه را خواستار شدند.

نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شرکت ساخت  و توسعه نیز اعلام کردند مکان احداث روگذر نیز محلی است که کنارگذر با جاده شاهیندژ_بوکان را قطع می کند و از طرفی دیگر پروژه کنار گذر بوکان یک طرح ملی است و امکان تغییر  آن وجود دارد و راهکار جابه جایی پمپ بنزین است.

در پایان این جلسه با تاکید «لقمان خسروپور» سرپرست فرمانداری بوکان بر حفظ امتیاز جایگاه پمپ بنزین مورد نظر تصمیم گرفته شد که این جایگاه جابه جا شود و  کارشناسان وزارت راه و شهرسازی به همراه کارشناسان مالکان پمپ بنزین میزان خسارت وارده ناشی از جابه جایی را ارزیابی و مالکان نیز ملک جدیدی در محور شاهیندژ_بوکان به شرط نزدیک نبودن به جایگاه دیگر خریداری کنند.

  کنارگذر بوکان به طول ۱۹ کیلومتر و با سه عدد روگذر در 2 باند ١١ متری از ابتدای تقاطع روستای ناچیت در مسیر بوکان - میاندوآب تا تقاطع محور بوکان - سقز در  دو فاز درحال اجراست.

فاز اول این پروژه با 9 کیلومتر طول از تقاطع ناچیت تا جاده بوکان_شاهیندژ به پایان رسیده است و فاز دوم آن نیز به طول 10 کیلومتر به اسثنای یک کیلومتر آزادی سازی و همزمان دو کیلومتر آن نیز آسفالت شده است./