فیلم توهین به لباس کوردی در صداو‌سیما

سرویس ویدیو_مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده لباس کوردی را لباس چوپانی خواند.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار زریان موکریان،مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی به مهمان برنامه اش که لباس کوردی  بر تن دارد، می گوید:  این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید‼

 دکتر فریبرز عزیزی مهمان برنامه در جواب می گوید: این لباس یادگار کاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال ظلم و بیگانگان است‌.

 چند هفته قبل نیز یک خلبان در شبکه سه به کوردها توهین کرد.

 در سالهای اخیر توهین به اقلیتهای زبانی و مذهبی در صدا و سیما به یک امر عادی تبدیل شده است.