اولتیماتوم دو هفته ای برای ماندن تیم سردار در بوکان

سرویس موکریان_ رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی دو هفته به مسئولان شهرستان بوکان مهلت داده که اسپانسری جدید برای تیم سردار این شهرستان معرفی کنند در غیر اینصورت مالکیت این تیم را به یکی از شهرستانهای استان واگذار می کند.

سرویس موکریان_ رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی دو هفته به مسئولان شهرستان بوکان مهلت داده که اسپانسری جدید برای تیم سردار این شهرستان معرفی کنند در غیر اینصورت مالکیت این تیم را به یکی از شهرستانهای استان واگذار می کند.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، ملکانی رئیس هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی روز شنبه ۵ مهرماه در نامه ای رسمی به مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی که نسخه ای از آن در اختیار #زریان_موکریان قرار گرفته است اعلام کرد که «حساب چک سه میلیارد تومانی اقای علی کیانی اسپانسر تیم سردار که بر اساس تفاهم نامه منعقد شده  به نام هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی صادر شده است در ۲۱ شهریورماه افتتاح شده و فاقد کارکرد است و شخصی که این چک را گواهی کرده فاقد حساب بانکی است.

ملکانی در ادامه نامه خود درخواست کرد که کیانی به جای چک ارائه شده ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ ۴ میلیارد تومان ارائه کند، در غیر اینصورت تفاهم نامه عقد شده کان لم یکن تلقی می شود.

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی در بخش دیگری از نامه خود به موضوع بدهی سالهای گذشته تیم سردار پرداخت و نوشت: علی رغم پیگیرهای متعدد این هیئت، مسئولان بوکانی از ارائه مدارک قانونی و مثبته بابت بدهی های تیم سردار تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان خودداری کرده اند.

ملکانی ضمن اعلام اولتیماتوم دو هفته ای به مسئولین بوکان جهت معرفی اسپانسر دیگر که هزینه تیم در لیگ امسال را تقبل کند، اعلام کرد: با توجه به اینکه هیئت فوتبال استان مالک تیم است در صورت عدم اسپانسر،امتیاز تیم را جهت شرکت در مسابقات لیگ دسته دوم به شهرستان دیگری در استان معرفی می کند.

در آخرین هفته شهریورماه امسال، ن، چند روز قبل تفاهم نامه ای سه ماده ای با 10 بند بین «علی کیانی موحد» و نایب رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان غربی عقد شد که بر اساس آن کیانی مدیر و اسپانسر تیم سردار در فصل 1400_1399خواهد بود و وی تنها حق خارج کردن تیم از استان آذربایجان غربی را ندارد.!!

زریان موکریان تصاویر این تفاهم نامه سه صفحه ای را در اختیار دارد که نشان می دهد در صورتی که تیم سردار بوکان به لیگ دسته یک صعود کند مالکیت تیم به علی کیانی منتقل می شود. در صورتی که وی در انجام تعهدات خود ناتوان باشد مالکیت تیم به هیئت فوتبال آذربایجان غربی منتقل می شود.

 بر اساس ماده دوم این تفاهم نامه، مدیریت تیم از 20 شهریورماه به کیانی واگذار می شود و  درصورت صعود تیم به لیگ دسته یک کشوری مالکیت آن به صورت قطعی به کیانی واگذار می شود.

طبق بند یک  ماده سوم، کیانی متعهد است که بدهیای سردار بوکان را تا بیست روز بعد از عقد تفاهم نامه تا حداکثر مبلغ 400 میلیون تومان به عنوان پیش شرط رسمیت یافتن این تفاهم نامه پرداخت نماید.

 طبق همین بند، مدیریت و اسپانسر تیم معتهد می گیرد کلیه هزینه های تیم و کل مبلغ قررارداد بازیکنها و عوامل تیم در فصل 1399_1400 را تقبل و پرداخت  کند.

در بند دو ماده سوم نیز آماده است در صورتی که کیانی تعهدات خود را اجرا نکند، چک 3میلیارد تومانی ارائه شده در وجه هیات فوتبال استان آذربایجان غربی به عنوان ضرر و زریان وصول گردیده و مالکیت به هیات فوتبال استان آذربایجان غربی منتقل گردد.

در بند 5و 6 هیمن ماده، کیانی نسبت به استفاده از بازیکنان بومی استان و علی الخصوص شهرستان بوکان متعهد و اعلام شده وی حق واگذاری امتیاز تیم به غیر تحت هر عنوان، تغییر نام سردار بوکان، حق انتقال و خروج تیم از استان آذربایجان غربی را ندارد.

«انور ملارحیمی» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، «سعید شوکتی» رئیس هیئت فوتبال شهرستان بوکان و «کیومرث پورایراندوست» مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به عنوان شهود این تفاهم نامه را امضاء کرده اند./