دلنوشته فرماندار بوکان برای معمار سال ایران

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار بوکان به مناسبت کسب عنوان معمار سال ایران توسط «شورش عابد» معمار بوکانی، دلنوشته ای را منتشر کرد و آن را برآمده از احساس "دلتنگی و هیجان" توصیف کرد.

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار بوکان به مناسبت کسب عنوان معمار سال ایران توسط «شورش عابد» معمار بوکانی، دلنوشته ای را منتشر کرد و آن را برآمده از احساس
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ، ​​​​​​​متن این دلنوشته دکتر جمال خسروی که در صفحه رسمی وی در اینستاگرام منتشر شده به شرح زیر است:

سخنان نغز و درخشان جناب مهندس عابد در باب گریزناپذیری حضور  فرهنگ ، زبان و  دلتنگی تاریخی در خلق آثار فاخر معماری ، همزمان و توامان حسیاز دلتنگی و هیجان در ذهنم آفرید:دلتنگ از این که ما کوردها به درازنای تاریخ ،میزبانان تاریخ بوده ایم نه مهمان .

اما و هزار اما زخم های فراوان بر تن پاک این تاریخ پر فراز و فرود، چنان دشنه ی حس غریبگی را تا مغز استخوان در کالبد جان مان فرو کرده که چه بسا فراموش مان می شود که بر سر سفره دیار ایران زمین، نباید غریبانه و همچون مهمانان نشست.از یاد می بریم که نباید گذاشت بی مهری های تاریخی، چون پتکی بر سر، در ما احساس دوری و بیگانگی و غریبگی القا کند.

اما شاد وهیجان زده و پر شور از این که چون فرهنگ و زبان مان نه آغشته به " فاشیسم "است و نه آلوده به" بدخواهی برای دیگر_ملتها" ،می توان با رهایی از " حریق خشونت" ،به دیالوگی باز و گشوده در همه عرصه ها و در سطوح ملی و جهانی خوش بین بود چون "شورش" های " عابد"در دیار کوردزبانان، . "عابد"زیبای، صلح و انساندوستی اند و لبریز از "شور"و اشتیاق برای خلق جهانی عادلانه تر و انسانی تر.