دوربین شهروند: گلایه از وضعیت معابر امیرآباد

سرویس موکریان_شهروندی ضمن ارسال تصاویری از وضعیت معابر منطقه امیرآباد به شدت گلایه کرد.

سرویس موکریان_شهروندی ضمن ارسال تصاویری از وضعیت معابر منطقه امیرآباد به شدت گلایه کرد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

یکی از ساکنان منطقه امیرآباد در بوکان ضمن ارسال تصاویر زیر برای پایگاه خبری زریان موکریان از وضعیت معابر این منطقه به شدت گلایه کرد و خواستار توجه ویژه شهرداری به این منطقه هستند.