اطلاعیه آموزش و پرورش بوکان در خصوص بازگشایی مدارس در ٢ اردیبهشت

سرویس موکریان_روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش بوکان در آستانه بازگشایی مدارس در ٢اردیبهشت اطلاعیه ای منتشر کرد.

سرویس موکریان_روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش بوکان در آستانه بازگشایی مدارس در ٢اردیبهشت اطلاعیه ای منتشر کرد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با سلام و احترام

در راستاي بازگشايي مدارس در روز شنبه ، مورخه ٩٩/٢/٢٧ ، جهت كاهش استرس و نگراني اولياي محترم لازم است مطالبي در اين خصوص خدمت آنان عرض شود .

- حضور در مدرسه كاملا اختياري است و هيچ الزامي جهت حضور دانش آموزان جود ندارد

-ضد عفونی مدارس در دونوبت صبح و بعدازظهر ، گندزدايي كفش و ضد عفوني دست مراجعه كنندگان در  مدارس قبل از ورود به داخل آموزشگاه انجام خواهد گرفت .

- تهیه ماسک و دستکش برای معلمان و دانش اموزان ، علي الخصوص در روز بيست وهفتم ارديبهشت براي تمامي مخاطبان ودرروزهاي ديگربراي دانش آموزان بي بضاعت صورت خواهد گرفت .

- ممانعت از هرگونه تجمع غيرضروري اوليا و افراد متفرقه ونظارت دقيق مديروعوامل اجرايي دراين مورد.

- رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله هوشمند ،  به گونه اي كه فاصله ١/٦٠الي٢متربه ازاي هردانش آموزكاملاًرعايت خواهد شد .

-زنگ تفريح و ورزش درمدارس وجودنخواهدداشت.

- دانش آموزان و يا همكاران فرهنگي كه مريضي زمينه اي دارد و يا در خانواده افراد مبتلا به بيماري كرونا دارند حق حضور در مدرسه را نخواهند داشت .

- معلمینی که اعلام کنند که درس و کتاب را تمام کرده اند لزومی به داير كردن کلاس وجود ندارد و نيازي به حضور دانش آموزان در مدرسه نيست.

- دايربودن مدارس براي رفع اشكال ميباشدكه باتوجه به عملكردمطلوب بيشترمعلمان درفضاي مجازي پيش بيني مي شودكه تعدادمراجعان درمدارس بسياركم ومحدودخواهدبود.

-ارزشيابي پاياني درمقطع ابتدايي وپايه هفتم وهشتم ودهم ويازدهم به صورت غير حضوري خواهد بود ، ونظرمعلم وشوراي مدرسه ملاك ارتقا يا تكرارپايه خواهدبود. درپايه نهم ودوازدهم امتحانات به صورت حضوري ودرسالنهاي ورزشي واجتماعات وبارعايت فاصله گذاري هوشمندبرگزارخواهدشد.دراين زمينه پيش بيني تمهيدات لازم صورت گرفته است .

- به مديران مدارس توصيه گرديداست كه دانش آموزان راترغيب نمايندكه نوشت افزار اختصاصی مدرسه داشته باشند ودر منزل از آن استفاده نکنند .

- معلمان عزيزي كه اطمينان حاصل كرده باشند كه كتاب درس تمام شده است و يادگيري و ياددهي صورت گرفته است با مصوب شوراي مدرسه زمينه ارزشيابي پاياني را فراهم خواهند كرد .

- رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري هوشمند در اين ايام توسط اكيپ هاي شبكه بهداشت شهرستان بوكان نظارت و رصد مي شود

مجددا تاكيد مي گردد حضور دانش آموزان در مدرسه اجباري نيست .