توجیه عجیب رئیس شورای شهر بوکان در واکنش به مقایسه بوکان با مهاباد

سرویس موکریان_ رئیس شورای شهر بوکان در مراسم روز خبرنگار در واکنش به مقایسه وضعیت عمران شهری بوکان با مهاباد توجیه عجیبی را مطرح کرد و گفت: بوکان بخشی از مهاباد بود.

حسن  معروف پور حسن معروف پور