روایت تصویری از سفر یک روزه شهریاری به بوکان و افتتاح سه پروژه

سرویس عکس_روز پنج شنبه کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین بوکان، پارک موکریان و مرکز خدمات جامع سلامت هفت شهری با حضور «محمد مهدی استاندار آذربایجان غربی افتتاح و گاز رسانی به 19 روستای این شهرستان نیز کلنگ زنی شد.

سرویس عکس_روز پنج شنبه کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین بوکان، پارک موکریان و مرکز خدمات جامع سلامت هفت شهری با حضور «محمد مهدی استاندار آذربایجان غربی  افتتاح و گاز رسانی به 19 روستای این شهرستان نیز کلنگ زنی شد.