آذربایجان غربی می تواند 10 درصد سنگ های تزئینی دنیا را تولید کند

سرپرست صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی، گفت: ظرفیت استخراج اسمی سنگ های تزئینی از معادن استان مطابق پروانه های صادره سالانه بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار تن است و اگر بتوانیم استخراج از معادن سنگ های تزئینی استان را به ظرفیت پیش بینی شده برسانیم می توانیم 10 درصد از سنگ های تزئینی مورد نیاز دنیا را تولید کنیم.

 سرپرست صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی، گفت: ظرفیت استخراج اسمی سنگ های تزئینی از معادن استان مطابق پروانه های صادره سالانه بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار تن است و اگر بتوانیم استخراج از معادن سنگ های تزئینی استان را به ظرفیت پیش بینی شده برسانیم می توانیم 10 درصد از سنگ های تزئینی مورد نیاز دنیا را تولید کنیم.

به گزارش زریان موکریان، عبدالحمید سرتیپی در یک گفت و گوی خبری بیان کرد: آذربایجان غربی از لحاظ کشاورزی، دارا بودن پایانه های مرزی، هم مرز بودن با کشورهای مهم منطقه، داشتن تنها مرز خاکی و ریلی جهت ورود به اروپا، ژئوتوریست و معدن ظرفیت و فرصت بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف را دارد که معادن و ذخایر معدنی موجود در استان می تواند در راس و استخوان بندی این توسعه قرار گیرد.

سرتیپی با اشاره به آمار معدن موجود در استان گفت: هم اکنون در آذربایجان غربی 520 واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری معتبر وجود دارد که بیش از 65 دصد از این معادن فعال می باشند و بقیه نیز به دلیل مواجه شدن با برخی از مشکلات غیر فعال می باشند که در تلاش هستیم تا با رفع موانع پیش روی این معادن را به چرخه تولید بازگردانیم.

او در خصوص ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز معادن تصریح کرد: جهت رفاه معدنکاران و دسترسی آسان به معادن وزارت صمت از محل 15 درصد حقوق دولتی اقدام به ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز از جمله بهسازی و آسفالت جاده های دسترسی به معادن، آبرسانی و برق رسان نموده است و روستاهای موجود در مسیر معادن نیز از این طرح ها بهرمند می شوند و در این زمینه خود معادن نیز از محل اجرای مسئولیت های اجتماعی باید برای ایجاد زیرساخت های و امکانات رفاهی مورد نیاز منطقه اقدام کنند.

سرتیپی با پرداختن به مشکلات معادن در حوزه منابع طبیعی گفت: تعدادی از معادن جهت بهره برداری در قسمت هایی از محدوده خود از لحاظ منابع طبیعی با مشکل روبرو می شوند که این مشکلات در کارگروه تعامل بین اداره کل صمت و منابع طبیعی استان که با حضور روسا و کارشناسان این دو اداره کل برگزار می شود مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی جهت مرتفع نمودن آنها لحاظ می گردد.

سرپرست صمت استان در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی صنعتی، صنفی و معدنی افزود: ارائه تسهیلات بانکی به واحد های صنعتی، صنفی و معدنی از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از محل بند الف تبصره 18 در حال اجرا می باشد و واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی می توانند در خواست های خود را برای استفاده از این تسهیلات در شهرستان ها به ادارات صمت شهرستانی و یا به اداره کل صمت در مرکز استان ارائه کنند.

سرتیپی تصریح کرد: ظرفیت استخراج اسمی سنگ های تزئینی از معادن استان مطابق پروانه های صادره سالانه بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار تن است، که در حال حاضر 40 الی 50 درصد این ظرفیت استخراج می شود و اگر بتوانیم استخراج از معادن سنگ های تزئینی استان را به ظرفیت پیش بینی شده برسانیم می توانیم 10 درصد از سنگ های تزئینی مورد نیاز دنیا را تولید کنیم.