سمند جان پاکبان شهرداری را گرفت

سرویس موکریان_ پاکبان شهرداری بوکان بر اثر تصادف با خودرو جان خود را از دست داد.

سرویس موکریان_ پاکبان شهرداری بوکان بر اثر تصادف با خودرو جان خود را از دست داد.

​​​​​​​ به گزارش  خبرنگار زریان موکریان؛ ساعت دو بامداد امروز ؛یک دستگاه خودرو سمند در منطقه زیباشهر بوکان با یک پاکبان برخورد کرد.

کارگر شهرداری در این حادثه جان باخت و سمند نیز از محل حادثه متواری شد.

در سه سال گذشته، شش پاکبان شهرداری بوکان در حوادث ناشی از برخورد خودرو به هنگام کار جان خود را از دست داده اند. به طور میانگین هر پنج ماه یک کارگر خدمات شهری به هنگام کار در تصادف با خودرو فوت کرده اند و جالب است.

این شواهد و آمار نشان می دهد که ما با یک پدیده روبه رو هستیم به نام #مرگپاکبانانبوکانی.

علت ظهور این پدیده را فراموش کردن وظیفه حفظ جان پاکبانان توسط شرکت پیمانکار خدمات شهری بوکان دانست چرا که این  شرکت با آموزش ایمنی آنها, استفاده از ابزارهای ایمنی و راهنمایی و رانندگی جهت هشدار به رانندگان  و مکانیزه کردنی رفت و روب می توانست مانع ظهور این پدیده شد.

در نهایت فرمانداری بوکان و شهرداری شهر  می توانند با تشکیل یک کارگروه راهکارهای پدیده مرگ پاکبانان  را تدوین کنند تا دیگر شاهد مرگ یک پدر  و نان آور خانواده نباشیم.