بهره برداری از پنج کارگاه تولیدی و صنعتی در بوکان به روایت تصویر

سرویس موکریان- کارخانه سلولزی بهداشتی، کارگاه تولید کالای خواب، قالیشویی تمام اتوماتیک، کارگاه تولید لامپ LED حلیمی و کارگاه تولید محصولات آرایشی، بهداشتی با حضور علی اصحابی معاون مدیر عامل ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور، علیرضا آخوند زاده مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، لقمان خسروپور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی وارد فاز بهره برداری شد و برای 81 نفر اشتغالزایی شد.

سرویس موکریان- کارخانه سلولزی بهداشتی، کارگاه تولید کالای خواب، قالیشویی تمام اتوماتیک، کارگاه تولید لامپ LED حلیمی و کارگاه تولید محصولات آرایشی، بهداشتی  با حضور علی اصحابی معاون مدیر عامل ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور، علیرضا آخوند زاده مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی،  لقمان خسروپور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی وارد فاز بهره برداری شد و برای 81 نفر اشتغالزایی شد.