طبیعت دل انگیز پاییزی «سقز» به روایت تصویر

پاییز فصلی است که برگ‌ریزان آن نمایی از شروع زندگی دوباره است. مناظری شگرف از خزانی زیبا که هر بیننده‌ای را به تعظیم در مقابل خالق این زیبایی‌ها وا می دارد.

پاییز فصلی است که برگ‌ریزان آن نمایی از شروع زندگی دوباره است. مناظری شگرف از خزانی زیبا که هر بیننده‌ای را به تعظیم در مقابل خالق این زیبایی‌ها وا می دارد.