آزمون سخت شورای شهر بوکان برای تبرئه شدن /دکتر جعفر احمدی

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «دکتر جعفر احمدی» جامعه شناس بوکانی و مدرس دانشگاه در ارومیه نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «دکتر جعفر احمدی» جامعه شناس بوکانی و مدرس دانشگاه در ارومیه نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

افتضاح افتتاح پروژه های هفته دولت سنگ محکی برای ارزیابی عملکرد شهردار و سایر مدیران شهر بوکان بود. البته مقایسه بودجه های تخصیص یافته برای شهرهای اطراف ضعف عملکردی را بیشتر نمایان کرد. شورای شهر بوکان که با این وضعیت تاسف بار روبه رو شد و باید پاسخگوی این وضعیت می بودند و با انتقادات شهروندان بوکانی مواجه شدند، تصمیم به تغییر شهردار شهر گرفتند.

گویا به شهردار اولتیماتو دادند که ظرف مدت یک روز  استعفای خود را بنویسد وگرنه او را استیضاح خواهند کرد. اکنون از آن یک روز چند روز می گذرد و هنوز نه خبری از استعفای شهردار است و نه خبری از استیضاح توسط شورای شهر.

در چنین وضعیتی شائبه این موضوع پیش می آید که دست های پنهان و قدرت های پشت پرده جایگاه و قدرت اش بسیار بیشتر از شورای شهر است. اینها همان شیران شب این شهر اند که بیش از یک دهه است که منابع این شهر را چپاول می کنند و مانع توسعه نیافتگی این شهر شده اند. کاش اعضای شورای شهر آنقدر شهامت داشتند که اسامی این شورای پشت پرده را به مردم معرفی می کردند تا بدانند پشت پرده قدرت در این شهر چه کسانی قرار دارند.

واقعیت این است که، شهروندان این شهر ولی نعمتان اعضای شورای شهر هستند و باید دلایل ضعف عملکرد مدیریت شهری را به شهروندان توضیح دهند. آنها بر اساس ماده  ۷۳ قانون شوراها این حق را دارندکه شهرداری با عملکرد ضعیف را استیضاح کنند. اما گویا در این شهر قدرت ‍مافیا فراتر از قانون است و عملاً جایگاه شورای شهر را زیر سوال برده اند. لذا شورای شهری که یک شورای شب برای آنها تصمیم می گیرد، نه تنها جایگاه مردمی نخواهد داشت، بلکه شایستگی تصمیم گیری برای شهروندان یک شهر را ندارند.

البته همچنان که قبلا گفته شده شهر بوکان مدتهاست بازیچه دستِ دست های پشت پرده است. شهری که برنامه ها و تصمیمات اش در شب و توسط مافیای زر و زور گرفته می شود، چه امیدی به توسعه و پیشرفت دارد؟ همین مافیای قدرت باعث شده تا دلسوزان و نخبگان این شهر را مجبور به جلای وطن کرده است. به یقین شهر بوکان با آن همه نخبه و متخصص شایسته این وضعیتی نیست که امروز مشاهده می شود.

اکنون آزمون سختی پیش روی اعضای شورای شهر است. اگر آنها تصمیمات خود را به شورای شب واگذار کنند، پیش شهروندان بوکانی سرافکنده و شرمسار خواهند بود و اگر بنابر مصلحت شهر و بدون توجه به نظر قدرت های  پشت پرده تصمیم به انتخاب فردی لایق و دلسوز برای سکانداری شهرداری بوکان بگیرند، از این آزمون سربلند و پیروز خواهند بود.