دو واکنش متناقض به تصویر انتقال کیسه های آرد دولتی به یکدستگاه خودرو در بوکان

سرویس موکریان_ تصویر انتقال کیسه های آرد دولتی به داخل یک دستگاه خودرو سواری شخصی در خیابان انقلاب بوکان دو واکنش متفاوت را به همراه داشت.


سرویس موکریان_ تصویر انتقال کیسه های آرد دولتی به داخل یک دستگاه خودرو سواری شخصی در خیابان انقلاب بوکان دو واکنش متفاوت را به همراه داشت.

بعد از آنکه زریان موکریان تصویری از انتقال کیسه های آرد به یک ماشین سواری در خیابان انقلاب را منتشر کرد، متصدی نانوایی شرکت تعاونی فرهنگیان بوکان در پیامی برای زریان موکریان ضمن طرح این ادعا که  نوشت:روز شنبه و یک شنبه آرد نداشتیم یا باید پخت نان را تعطیل می کردیم یا از هر طریقی شده آرد تهیه می کردیم. سراغ چند تن از دوستان نانوا رفتیم، آرد قرض گرفتیم تا پخت نان را متوقف نکنیم. روز یک شنبه که برای  ما آرد آوردند بدهی این دوستان را بردیم تحویل دادیم.

اما «عبدالله نژاد» مدیر داخلی کارخانه آرد ماه منیر در واکنش به ادعای متصدی نانوایی شرکت تعاون فرهنگیان بوکان که مدعی بود کمبود آرد دارند، گفت: در طول یک ماه گذشته ماه هیچ گونه تعطیلی نداشتیم و بیشتر از یک سوم کل سهمیه ارد مرداد را هم قبل از ماه مرداد توزیع کردیم.

چند هفته ای است که شهروندان بوکانی برای تهیه نان باید ساعتها در صف بمانند و این امر گلایه های زیادی را به همراه داشته است.