دبیرستان دخترانه غیر دولتی فرزانه

ثبت نام مقاطع هفتم، هشتم و نهم در دبیرستان دخترانه غیر دولتی فرزانه شروع شد.

ثبت نام مقاطع هفتم، هشتم و نهم در دبیرستان دخترانه غیر دولتی فرزانه شروع شد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

​​​​​​​حضور کادر مجرب، کلاسهای تقویتی و ارائه تغذیه سالم به دانش آموزان، استفاده از استخر و سالن ورزشی، آزمونهای مستمر و سرویس ایاب و ذهاب بخشی از امتیازات ویژه این دبیرستان غیر دولتی  است.

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرزانه با با مدیریت خانم شیدا عارف دبیر دبیرستانهای بوکان، در بلوار کردستان کوچه اوستا 9 واقع شده است.

شماره تماس:

 46222055 _044

09145200418