گیو موکریانی و نیم صده خدمت به زبان و ادبیات کوردی

شخصیت نگار – گیو موکریانی زبان شناس ، فرهنگ نویس ، روزنامه نگار و ادیب برجسته کورد است

شخصیت نگار – گیو موکریانی زبان شناس ، فرهنگ نویس ، روزنامه نگار و ادیب برجسته کورد است

                                                           

به گزارش زریان موکریان، امروز چهل و چهارمین سالگرد درگذشت گیو موکریانی ، زبان شناس ، فرهنگ نویس ، روزنامه نگار و ادیب برجسته کورد است

گیوموکریانی در دوم مرداد سال پنجاه وشش پس از هفتاد و چهارسال عمر با برکت، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

او در روستای بغده کندی در ۱۵ کیلومتری #بوکان به دنیا آمده است

استاد موکریانی بیش از نیم قرن درترویج فرهنگ و ادبیات کردی تلاش کرد و با خلق فرهنگ کردستان به توسعه ادبیات کوردی کمک شایانی کرده است.

فرهنگ نویس برجسته کورد که تأثیر بسزایی درتوسعه فرهنگ و ادبیات کردی برجا گذاشت.

نویسنده چیره دستی که برآثار بزرگان شعر و ادبیات کردی مقدمه نگاشته است.

آثار گیو موکریانی دارای اهمیت خاصی از لحاظ فن فرهنگ نگاری است.

گیوموکریانی از فعالان عرصه روزنامه نگاری نیز بود.

گیو موکریانی به زبانهای ا نگلیسی ،فرا نسه، عربی،ترکی و فارسی تسلط کامل داشت و استاد محمد قاضی می گوید که زبان فرانسه را در محضرگیو موکریانی آموخته است.


تهیه و تنظیم : حسین معروف پور