با ارسال جوابیه برای زریان موکریان اعلام شد:

آمادگی دامپزشکی آذربایجان غربی برای حل مشکلات پناهگاه سگهای بوکان

سرویس موکریان-نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی با ارسال جوابیه ای برای زریان موکریان آمادگی خود را برای کمک به حل مشکلات پناهگاه در چهارچوب های قانونی و نیز اعمال معیارهای نگهداری حیوانات در پناهگاه آن انجمن اعلام کرد.

سرویس موکریان-نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی با ارسال جوابیه ای برای زریان موکریان آمادگی خود را برای کمک به حل مشکلات پناهگاه در چهارچوب های قانونی و نیز اعمال معیارهای نگهداری حیوانات در پناهگاه آن انجمن  اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، روز جمعه 9 فروردین ماه انجمن حمایت از حیوانات بی پناه زیستن ( به شدار) با صدور اطلاعیه ای  اعلام کرد  که در نظام دامپزشکی مقرر گردیده که هیچ دامپز شکی حق ندارد بصورت رایگان در پناهگاه سگهای بلاصاحب بوکان به امور درمان رسیدگی کند.

به دنبال انتشار این اطلاعیه، نظام دامپزشکی آذربایجان غربی جوابیه ای به شرح زیر برای زریان موکریان به شرح زیر ارسال کرد:

مدیریت انجمن زیستن (به شدار) بوکان

با سلام و احترام،

عطف به اطلاعیه مورخ 09/01/1397 آن انجمن که با عنوان " اقدامی عجیب و کارشکنانه:  دامپزشکان از ویزیت رایگان در پناهگاه سگهای بلاصاحب بوکان منع شده اند" در پایگاه خبری و کانال تلگرامی  زریان موکریان انتشار یافته است به آگاهی می رساند:

1.         بر اساس مفاد بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها ، مدیریت حیوانات بلاصاحب (بی سرپرست) به عهده شهرداری ها می باشد. در همین راستا "دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد" تدوین و از سوی   وزارت کشور جهت اجرا به معاونت های امور عمرانی استانداری های کلیه استان های کشور ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است که مسئولیت شهرداری ها در این زمینه امری جهانشمول بوده و در تمام کشورهای جهان شهرداری ها متولی مدیریت حیوانات بی سرپرست شهری می باشند.

2.         تقریبا در تمام کشورها، انجمن های حمایت حیوانات با جلب حمایت مردم، کمک های مردمی را جمع آوری کرده و بر اساس قوانین و مقررات موضوعی آن کشورها و اساسنامه انجمن، به مدیریت حیوانات بی سرپرست و یا حیات وحش یاری می رسانند. در برخی کشورها تعداد پناهگاهها و مراکز وابسته به انجمن ها دهها برابر تعداد پناهگاههای وابسته به شهرداری ها می باشد.

3.         در ایران بسته به وظایفی که قانون بر عهده ساختارهای مربوطه گذاشته است: سازمانهای حفاظت محیط زیست کشور، دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی ج.ا.ا. بخشی از وظایف مرتبط با حیوانات را اعم از وحشی و یا اهلی به عهده دارند. در خصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام نیز مسئولیت هایی بر عهده  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  می باشد.

4.         به استناد قانون نظام  جامع دامپروری نگهداری حیوانات "به صورت مجموعه و شرایطی که نیاز به تاسیسات داشته باشد"، مستلزم اخذ پروانه بهره برداری و بهداشتی از مراجع ذیربط می باشد.

5.         با عنایت به:

          وظیفه نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی در زمینه صدور پروانه های اشتغال بخش خصوصی در این استان.

          قوانین موضوعی سازمان دامپزشکی کشورو صدور پروانه های بهداشتی اماکن دامی توسط سازمان نظام دامپزشکی بر اساس ضوابط و سیاست های بهداشتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور.

          وظایف نظارتی سازمانهای دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی ج.ا.ا. در خصوص دو بند فوق.

          حفظ سلامت حیوانات  بویژه هنگام نگهداری در قالب حقوق حیوانات و نیز امکان انتقال بیماری های مشترک.

و به رغم مسئولیت های پاسخگویی نظام دامپزشکی استان و اداره کل دامپزشکی استان و شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان، هنوز هیچ گونه اقدامی در خصوص اعمال وظایف این ساختارها انجام نگرفته است.

6.         دامپزشکان به تبع شغل خویش، در خصوص حیوانات و حمایت از حقوق آنان و کمک به بهبود شرایط زیست آنان که غالبا هیچ مرجعی رسما متولی حقوق آنان نیست، عموما بسیار فراتر از وظایف قانونی خود عمل می نمایند.

7.         لحن بسیار نامناسب، هتاکانه و تهدید آمیز اطلاعیه آن انجمن که با پرده دری و ایراد اتهاماتی به نظام دامپزشکی استان و ظاهرا برخی اعضای خود همراه می باشد، به جای کمک به حل مشکل می تواند سبب ایجاد مشکلات بیشتر شود.

8.         با عنایت به این که هر یک از قوانین، و به تبع آنها، آیین نامه ها و سایر مقررات به دلیل موجهی تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است، ساختارهای قانونی ملزم به رعایت آنها هستند. بنابراین تهدید و ارعاب و همچنین صرف نیت و اهداف خیرخواهانه، نمی تواند، مانع اعمال قانون و نادیده گرفتن مقررات شود. مضافا مشکل پناهگاه آن انجمن، صرفا ارائه خدمات رایگان توسط دامپزشکان نیست.

9.         به منظور کمک به بهبود وضعیت حیوانات و در راستای نگهداری علمی و صحیح حیوانات بی سرپرست  تحت پوشش آن انجمن که در هر حال قربانی شرایط موجود می باشند و بروز هرگونه مشکل درنهایت آنان را هدف خواهدگرفت،  نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی ، آمادگی خود را برای کمک به حل مشکلات پناهگاه در چهارچوب های قانونی و نیز اعمال معیارهای نگهداری حیوانات در پناهگاه آن انجمن  اعلام می دارد.  بدیهی است ارائه خدمات دامپزشکی به آن مجموعه در قالب قوانین و مقررات موضوعی خواهد بود. در عین حال کلیه دامپزشکان ملزم به ارائه خدمات بر اساس ضوابط و مقررات قانونی می باشند. 

                                                                          دکتر سعید بهرامی

                                                                      رئیس نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی

رونوشت:

1.         جناب آقای دکتر جمال خسروی ، فرماندار محترم شهرستان بوکان جهت استحضار.

2.         جناب آقای دکتر کامیار داهیم، مدیرکل محترم دامپزشکی استان آذربایجان غربی، جهت استحضار .

3.         جناب آقای مهندس اسماعیل محمدیانی  ، ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان، جهت اطلاع و اقدام لازم .

4.         جناب آقای حسن معروف پور، مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری زریان موکریان ، جهت اطلاع و انتشار آن در پایگاه خبری و کانال تلگرامی  آن موسسه.