نامه مهم آیت الله خراسانی در جنگ اول جهانی به شیرمحمدخان صَمصام الممالک سنجابی

سرویس کوردانه- شیرمحمدخان صمصام الممالک سنجابی فرزند مرحوم حسن خان از تیره بزرگ خوانین چالاوی حکمران قصرشیرین و رئیس ایل سنجابی است

سرویس کوردانه- شیرمحمدخان صمصام الممالک سنجابی فرزند مرحوم حسن خان از تیره بزرگ خوانین چالاوی حکمران قصرشیرین و رئیس ایل سنجابی است

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان؛  شیرمحمدخان از سران ایل سنجابی و در حدود سال 1260 هَ . ق . متولد و بسال 1334 هَ . ق . درگذشت

ایشان به عنوان شخصیتی مبارز و مخالف تجاوز بیگانه مورد خطاب تمام آزادی خواهان و کسانی که علیه نیروهای خارجی مبارزه می‌کردند از جمله علما و سیاسیون بود.

متن تلگراف آیت‌الله خراسانی به ایشان در جنگ بین الملل اول که عیناً آورده می‌شود.

 خود مؤید این موضوع می‌باشد.

۱۹ ذیحجه ۱۳۲۹

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب جلالت‌ماب صمصام‌الممالک رئیس ایل جلیل «سنجابی» دام تاییده، به سلام وافر مخصوص می‌نمایم. البته به سمع شریف رسیده است که روس به مقصودی که از القاء نفاق بین قبایل می‌خواست نائل و باکمال جرأت و جسارت قشون خود را وارد مملکت ایران نموده غرض او هدم اساس اسلام و محو [؟] کلمه‌ی مبارکه لااله الاالله و کلیسا [؟] نمودن مساجد اسلامی است در این صورت بر صاحبان غیرت واجب است دفاع از بیضه‌ی اسلام و جهاد در راه خدا نموده مخصوصاً از فتوت آن جناب مامول است که مبادرت در یاری و نصره‌ی دین مبین فرموده به تمام عالم بفهمانید که تا یک تن از ایل جلیل سنجابی دام تائیده هم باقی است راضی به ذلت ابدی و اسیری زنان مسلمین به دست کفار نخواهد شد روز مردانگی و فراموش نمودن دعواهای خانگی و روز یاری کردن دین مبین حضرت سیدالمرسلین (ص) است.

 

برچسب:

کردستان ، آذربایجان غربی ، کرمانشاه ، لرستان

 

پدید آورنده:

حسین معروف پور