ویدیویی از اُسطُرلاب بازسازی شده توسط دانش آموز بوکانی بعد از شش قرن

نوید رشیدی در دبیرستان نمونه دولتی فارابی در رشته ی ریاضی فیزیک تحصیل می کند. عضو انجمن نجوم پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان بوکان است. وی که دارای مدرک فلسفه وحکمت اسلامی است از علمای شافعی مذهب نیز اجازه نامه ی روایت منطق وفلسفه را دریافت کرده است. نوید به خاطر علاقه ی ویژه ای که به حوزه ی افلاک و نجوم دارد اُسطُرلاب (غیر زورقی) را بازسازی کرده که شش قرن قبل ساخته شده است.