برای چهارمین بار/ فراخوان جذب سرمایه گذار برای شهرک کشاورزی بوکان منتشر شد

سرویس آذربایجان غربی- فراخوان جذب سرمایه گذاربرای شهرک کشاورزی سریل آباد بوکان برای چهارمین بار در 10 ماه گذشته منتشر شد.

 سرویس آذربایجان غربی- فراخوان جذب سرمایه گذاربرای شهرک کشاورزی سریل آباد بوکان برای چهارمین بار در 10 ماه گذشته منتشر شد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ، ​​​​​​​​​​​​​​جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در هشتم شهریورماه فرآخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی را منتشر کرد و درآن از سرمایه گذاران، برای  سرمایه گذاری در سه شهرک خانشان ارومیه، درشک سلماس و سریل آباد بوکان دعوت کرد.

این چهارمین فراخوان جذب سرمایه گذار برای شهرک کشاورزی سریل آباد بوکان در 10 ماه گذشته است و انتشار این فراخوانها بعد از آن صورت می گیرد که پیمانکار این پروژه سال گذشته خلع ید شد.

دیماه ماه سالگذشته، «سعید جفایی»  مدیر شرکت شهرک های کشاورزی آذربایجان غربی گفت:  پروژه شهرک کشاورزی سریل آباد بوکان 30 هکتار وسعت دارد که مطابق قانون حداقل باید یک هکتار و حداکثر 60هکتار عرصه به سرمایه گذار واگذار شود، 52 درصد عرصه این پروژه معادل 17هکتار و پنج هزار مترمربع به سرمایه گذار خصوصی به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شد.

جفایی در ادامه گفت: زمانی که این پروژه به سرمایه گذار واگذار شد دارای 55درصد پیشرفت فیزیکی بود که سرمایه گذار با حفرچاه آب مجدد به علت مسدود بودن چاه شهرک، برق رسانی به مجموعه و ترمیم فنسهای موجود پیشرفت فیزیکی این پروژه را به 80 درصد پیشرفت فیزیکی رساند.

وی تصریح کرد: اما بدلیل عدم اجرای کامل مفاد قرارداد از جمله احداث سازهای گلخانه ای وتولید محصولات گلخانه ای در شهرک کشاورزی سریل آباد بوکان بر اساس بند 7 قرارداد منعقده فی ما بین سرمایه گذار و شرکت شهرکهای کشاورزی، سرمایه گذار این پروژه خلع ید شد.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی آذربایجان غربی  گفت: در آذربایجان غربی هفت شهرک کشاورزی با مساحتهای مختلف از 10 تا 12سال قبل به منظور احداث سایتهای گلخانه ای طراحی و برنامه ریزی شده اند.

جفایی افزود: در سال 94 به هدف رسیدگی به وضعیت این شرکتها مدیریت شهرک های کشاورزی  در سطح کشور و آذربایجان غربی تشکیل شد و هم اکنون شهرک کشاورزی دو شهرستان مهاباد و نقده به بهره برداری رسید و در حال تولید است.

ایجاد اشتغال به ویژه برای سرمایه گذاران علاقمند و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی تا ۶ برابر فضای باز و خارج از محیط گلخانه (به ازای هر هکتار تا ۱۲ نفربه صورت مستقیم)، افزیش راندمان محصول به میزان ۱۵ الی ۲۰ برابرتولید به نسبت فضای آزاد، استفاده بهینه ازمنابع آب وخاک و نهاده ها، امنیت محصول تولیدی و امکان تولید محصول خارج از فصل، آزاد سازی اراضی تحت کشت سبزی و صیفی برای محصولات زراعی و استراتژیک از جمله مزایای کشت‌های گلخانه‌ای به شمار می‌رود.