برنامه ویژه سازمان کلل برای توسعه انرژی پاک در اقلیم کردستان

سرویس جهان- سازمان ملل از اجرای پروژه های استفاده از انرژی پاک در سه استان اقلیم کردستان با همکاری اتحادیه اروپا خبر داد.

سرویس جهان- سازمان ملل از اجرای پروژه های استفاده از انرژی پاک در سه استان اقلیم کردستان با همکاری اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش زریان موکریان ، به نقل از سایت برنامه توسعه سازمان ملل، این سازمان با همکاری اتحادیه اروپا چند پروژه در حوزه استفاده از انرژی پاک و پایدار در استانهای دهوک، اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق اجرا کرده است.
اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل با هدف کاهش اثر گازهای گلخانه ای بر محط زیست و دسترسی به انرژی پاک و پایدار پروژه های نوآورانه در حوزه انرژی را در سه استان اقلیم کردستان مورد حمایت مالی قرار داده است.
از جمله این پروژه ها استفاده از انرژی خورشیدی برای پمپاژ آب شرب در روستاهای اقلیم کردستان و همچنین تامین انرژی مورد نیاز مزارع گلخانه ای از طریق سلول های خورشیدی و ایجاد پارک های تولید انرژی الکتریسته مورد نیاز مردم با استفاده از انرژی خورشیدی است. برخی از این پروژه ها برای اولین بار در عراق اجرا شده است.
برنامه سازمان ملل برای توسعه در عراق، هدف از اجرای این پروژه ها را دسترسی بیشتر مردم به انرژی های پاک و تجدیدپذیر همراه با کاهش تولید گاز CO2 و رفع چالش شهرهای عراق در زمینه دسترسی به انرژی عنوان کرده است.