شهرداری بوکان به سیاهی خال محبوبان/احمد زمزم

سرویس  آذربایجان غربی-  این یادداشت به قلم احمد زمزم نوشته شده و در اختیار زریانموکریان قرار گرفته است.سرویس  آذربایجان غربی-  این یادداشت به قلم احمد زمزم نوشته شده و در اختیار زریانموکریان قرار گرفته است.

سرویس  آذربایجان غربی-  این یادداشت به قلم احمد زمزم نوشته شده و در اختیار زریانموکریان قرار گرفته است.سرویس  آذربایجان غربی-  این یادداشت به قلم احمد زمزم نوشته شده و در اختیار زریانموکریان قرار گرفته است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

​​​​​​​به میمنت افتتاح پل زیرگذرمیدان معلم و با نگاهی اجمالی به پیشینه دهه اخیر شهر وگریزی گذرا بر کارگذاران آن بیشتر باب نقد این مجموعه باز بوده و سفره گالیه پهن و دلسوزان و دوستان بیشترمتذکر می شدند تا متشکر! گاه کار به کارزار کشیده وسوزن خدمات در کاهدان سر در گمی گم می گشت وگاهی لشکر شکست خورده شورا متهم بود وگهی موضوع شهرداران تکراری ،داستان آشفتگی شهر قصه ما بود ودر این بین دود وماتم و نومیدی رواندازی سیاه شده بود بر چهره عروس مکریان .

گویا صدق و تلاش وهمت وافر یاران دور از گود تا به میانه گود می رسیدند جادو شده ومسخ می گشتند و مسخر کردن قله های امیال مردم کاری شده بود کارستان که نه تالشهای جمعی جواب می داد و نه نسخه های دکتران متخصص.

مدتی است و جای شعف و شادی که این بد یمنی رخت بر بسته و زمان تشکر و اعتزار است از عوامل این بهروزی ، و باعث تعجب است و چرا که ایام طالیی و بدور از تحریم و تحریز بدین گونه برما گذشت و از آبراههای پر نعمت این خان گسترده توشه ای نصیبمان نشد.

صد حیف که آنچه را که امروز در حصر و حجر جهت حفظ آبرو و شادی هم آالن خود رو می نماییم زمانی به سادگی از دست دادیم و باعث ازار شدیم و تحریش ، در هیاهوی خود نابوری آب را گل آلودتر کردیم و امیال معماریمان را زلزله ندامت کاری هایمان از هم گسست با آنکه در تکاپو و سعی در خدمت به جد مجد بودیم و تشنه تالش ...... صد البته سیراب سراب!

با تکیه برروایت پیامبر (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ...) جای شکر و تشکر است دستمریزاد و سپاسی جانانه داشته باشیم از کاپیتان بلند بالی تیم شهرداری و همه عزیزان این برهه که با تالشهای وافر خود امیدها را بار دیگر در دل های همشهریان رویاندند و با سرپرستی اعضای محبوب شورا

بذر امید را در کوچه و خیابان های شهر پاشیده که امید است باعث آبادی و عمران بیشتر شود ، افرادی که بدور از جنجال و جنگ زرگری جامه خدمت پوشیده و در این آشفته بازار ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان ندای خدمت دوستی و خدمت آنان بر گلبانگ مناره های عمرانی شهر نوای خوش همدلی می سراید. درایت وشجاعت مرد اول شهرداری ستودنی است که با دستهای به مراتب خالی تر از هر زمان سکان کشتی به گل نشسته شهرداری را به ساحل مقصود رهنمون شده و جا دارد تزریق دوپینگ گونه حدود 120میلیارد لایر در قالب قیر رایگان از جانب نماینده توانای شهرمان که در این بازه  زمانی کاریست قابل ستایش و ماندگار،از یاد نبریم .

 

 جنب وجوشهای مستمر و مثمر ثمر اکثر نقاط شهر و زمزمه های رضایت مردم وبوی طراوت و شعف پروژه های در حال اجرا میرود تا جام به کام یاران شود وعروسی به قواره شهرمکریان رخت سفید بربندد و سیاهیش مدهوش کند به مثابه خال محبوبان!!!!!!

البته عطرافشانی این میمنت زمانی خجسته تر می گردد که همه پتانسیلهای قابل اتکای شهرفرهیختگان نادیده گرفته نشده وبه آغوش مهر و مودت کارشناسان و متخصصان در سایه را ، به محفل گاها خصوصی خویش رهنمون نماییم تا انوار این آفتاب منور به علم ودرایتی بیشتر از میز منحصر شورا گردد.

کلام آخر اینکه از آنجا که قداست قلم مکرم است و نعت بیهوده مکروه ،تمجید هر که را به مام میهن و زادگاهم کوشا باشد بر خود وظیفه دانسته و دست بوسم و آبادی و عظمت خاکم را همچون ایمانم پاس میدارم.