مدال طلای جشنواره نوآوری ها و اختراعات سیلیکون ولی امریکا به یک کردستانی رسید

سرویس کردستان-  نعمت الله سعیدیانی سنندج بنیان گذار علم ژنتیک در اعداد با همکاری دکتر مهرداد فوج لعلی در جشنواره نوآوری ها و اختراعات سیلیکون ولی امریکا  مقام نخست جهان و مدال طلای این جشنواره را از ان خود کردند .

سرویس کردستان-  نعمت الله سعیدیانی سنندج بنیان گذار علم ژنتیک در اعداد با همکاری دکتر مهرداد فوج لعلی در جشنواره نوآوری ها و اختراعات سیلیکون ولی امریکا  مقام نخست جهان و مدال طلای این جشنواره را از ان خود کردند .
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

​​​​​​​نعمت الله سعیدیانی سنندج بنیان گذار علم ژنتیک در اعداد با همکاری دکتر مهرداد فوج لعلی( چهره ماندگار فناوری و کارافرینی کشور در سال 96 ) با ارائه طراحی نرم افزار ماشین حساب بر پایه علم ژنتیک با قابلیت محاسبه اعداد تا 5 میلیون رقم توسط کامپیوتر های معمولی در مدت زمان بسیار کوتاه در جشنواره نوآوری ها و اختراعات سیلیکون ولی امریکا  مقام نخست جهان و مدال طلای این جشنواره را از آن خود کردند .

این جشنواره با مشارکت بیش از 60 کشور جهان و تحت حمایت سازمان جهانی مالکیت فکری wipoو سازمان ثبت اختراعات امریکا usptoو فدراسیون جهانی مخترعین ifia برگزار گردید .

این علم تحول بزرگ در صنعت الکترونیک و مخابرات و رزم نگاری ایجاد خواهد کرد .چرا که محاسبه بر پایه علم روز ریاضی محاسبات را زمان بر می باشد. علم ژنتیک در ریاضی اعداد که حاصل تحقیق 40 ساله ایتاد سعیدیانی می باشد دنیای نرم افزار را متحول نموده و از این پس نرم افزار های مهندسی برای تحلیل سازه ها و طراحی های پیچیده به ابر رایانه ها وابسته نخواهند بود .به عنوان مثال  جذر یک عدد 5 میلیون رقمی با الگوریتم ژنتیک  حتی با ماشین حساب معمولی نیز چند دقیقه به جواب خواهید رسید .این علم داوران سیلیکون ولی که مهد تکنولوژی دنیا محسوب میشود را با حیرت مواجه نموده و مقام نخست نواوری ها را با این طرح اعطا نمودند.

کاربرد دیگر تککولوژی در رمز گذاری می باشد.که به صورت شناور رمز هایی با اعداد 4 تا 5 میلیونی و توانهای بالای این اعداد که توسط هیچ هکری قابل محاسبه نمی باشد تولید می کند که برای بانک ها ویا مراکز نظامی و امنیتی کاربرد دارد.