آمارهای تکان دهنده از شهرداری بوکان

سرویس موکریان_شهردار بوکان از تحقق 39 درصدی بودجه این شهرداری در سالجار ی و بدهی 100 میلیاردی آن خبر داد.

سرویس موکریان_شهردار بوکان از تحقق 39 درصدی بودجه این شهرداری در سالجار ی و بدهی 100 میلیاردی آن خبر داد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

«رشید میرحسامی» در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان گفت: بودجه سال 1400 شهرداری بوکان با 141 میلیارد تومان مصوب و ابلاغ شده است اما تا پایان آبان ماه 34درصد این بودچه معادل 39 میلیارد تومان محقق شده است.

وی در ادامه از بدهی 100 میلیارد تومانی شهرداری بوکان خبر داد و گفت: نیروهای  مازاد درتمامی واحدهای شهرداری حضور دارند، ناوگان حمل و نقل شهرداری کاملا فرسوده شده است و در چند ماه گذشته به زیر ساختهای عمرانی توجهی نشده است.

میرحسامی در حالی که صیانت از اموال شهرداری بوکان را از افتخارات مدیریتی خود خواند، گفت: در سه سال گذشته 56 قطعه زمین متعلق به شهرداری به مساحت 12 هزار و 600 متر مربع فروخته شده است.

وی ادامه آزاد سازی و آسفالت بلوار ساحلی را از اولویتهای کاری خود دانست و افزود: در دوران مدیریت گذشته خود در شهر داری بوکان، هشت کیلومتر از مسیر بلوار ساحلی را آزادسازی و آسفالت کردیم و علی رغم تاثیرمثبت این بلوار در ترافیک درون شهری بوکان در چهار سال گذشته حتی یک کیلومتر از این مسیر  آزاد سازی نشده است.

شهردار بوکان در پایان ضمن آنکه از  تبدیل شدن الحاق چهار سکونتگاه غیر رسمی بوکان به محدوده شهری به  «رویای شهری»  انتقاد کرد، «توسعه و تکمیل پروژه گردشگری کوسه و کیوه ره ش»، «ارتقاء فضای سیز شهری» و «امید بخشی به سیمای شهر» را به عنوان بخشی از برنامه های خود در شهرداری بوکان اعلام کرد.