دیدار فرماندار بوکان با مردم در پشت میز صدارت و ریاست + تصویر

سرویس موکریان_فرماندار بوکان در ملاقتهای عمومی با نشستن پشت میز صدارت و ریاست خود با مردم دیدار می کند.

سرویس موکریان_فرماندار بوکان در ملاقتهای عمومی با نشستن پشت میز صدارت و ریاست خود با مردم دیدار می کند.


به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «باباخان اسکندری» فرماندار شهرستان بوکان به مانند فرماندار گذشته روزهای دوشنبه را به دیدار و ملاقات عمومی با مردم اختصاص داده است اما با یک تفاوت!.

  « محمد امین زاده» فرماندار سابق بوکان در ملاقتهای عمومی هم تراز با مردم  و در کنار آنها می نشست و به بررسی مشکلات آنها می پرداخت.

اما «باباخان اسکندری» فرماندار  فعلی به هنگام ملاقتهای عمومی پشت میز صدارت و ریاست خود می نشیند و مردم نیز پای میز ریاست فرماندار   می نشیند و به بیان مشکلات خود می پردازند و یا در حالی که فرماندار به صندلی خود تکیه زده مردم ایستاده با او حرف می زنند.

قضاوت با شما...

 

تصاویر دیدارهای امین زاده فرماندار سابق بوکان با مردم


                                                                                                    تصاویر دیدارهای اسکندری فرماندار بوکان با مردم