با شهادت ملارحیمی و شوکتی؛

 پایان مالکیت بوکان بر سردار با تفاهم نامه ترکمنچای

سرویس موکریان_ تفاهم نامه ای که بین «علی کیانی» مدیر و اسپانسر تیم سردار و رئیس هیئت فوتبال عقد شده است بدهکاران را به طلب خود می رساند و زمینه پایان مالکیت بوکان بر سردار را هموار کره است.  

سرویس موکریان_ تفاهم نامه ای که بین «علی کیانی» مدیر و اسپانسر تیم سردار و رئیس هیئت فوتبال عقد شده است بدهکاران را به طلب خود می رساند و زمینه پایان مالکیت بوکان بر سردار را هموار کره است.  

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، چند روز قبل تفاهم نامه ای سه ماده ای با 10 بند بین «علی کیانی موحد» و نایب رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان غربی عقد شد که بر اساس آن کیانی مدیر و اسپانسر تیم سردار در فصل 1400_1399خواهد بود و وی تنها حق خارج کردن تیم از استان آذربایجان غربی را ندارد.!!

زریان موکریان تصاویر این تفاهم نامه سه صفحه ای را در اختیار دارد که نشان می دهد در صورتی که تیم سردار بوکان به لیگ دسته یک صعود کند مالکیت تیم به علی کیانی منتقل می شود. در صورتی که وی در انجام تعهدات خود ناتوان باشد مالکیت تیم به هیئت فوتبال آذربایجان غربی منتقل می شود.

 بر اساس ماده دوم این تفاهم نامه، مدیریت تیم از 20 شهریورماه به کیانی واگذار می شود و  درصورت صعود تیم به لیگ دسته یک کشوری مالکیت آن به صورت قطعی به کیانی واگذار می شود.

طبق بند یک  ماده سوم، کیانی متعهد است که بدهیای سردار بوکان را تا بیست روز بعد از عقد تفاهم نامه تا حداکثر مبلغ 400 میلیون تومان به عنوان پیش شرط رسمیت یافتن این تفاهم نامه پرداخت نماید.

 طبق همین بند، مدیریت و اسپانسر تیم معتهد می گیرد کلیه هزینه های تیم و کل مبلغ قررارداد بازیکنها و عوامل تیم در فصل 1399_1400 را تقبل و پرداخت  کند.

در بند دو ماده سوم نیز آماده است در صورتی که کیانی تعهدات خود را اجرا نکند، چک 3میلیارد تومانی ارائه شده در وجه هیات فوتبال استان آذربایجان غربی به عنوان ضرر و زریان وصول گردیده و مالکیت به هیات فوتبال استان آذربایجان غربی منتقل گردد.

در بند 5و 6 هیمن ماده، کیانی نسبت به استفاده از بازیکنان بومی استان و علی الخصوص شهرستان بوکان متعهد و اعلام شده وی حق واگذاری امتیاز تیم به غیر تحت هر عنوان، تغییر نام سردار بوکان، حق انتقال و خروج تیم از استان آذربایجان غربی را ندارد.

«انور ملارحیمی» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، «سعید شوکتی» رئیس هیئت فوتبال شهرستان بوکان و «کیومرث پورایراندوست» مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به عنوان شهود این تفاهم نامه را امضاء کرده اند./