تیجه تحقیق دو استادان آمریکایی در خصوص تاثیر اقتصادی آوارگان کرد سوریه

سرویس جهان- پروفسور سسیل بوهانن و نیک کوروت بر این باورند آوارگان کرد سوریه اکثرا از افراد مهار و باسواد بوده و توانستند مشاغل مهمی را که در اقلیم کردستان خواستاری برای آن وجود نداشت پر کنند

سرویس جهان- پروفسور سسیل بوهانن و نیک کوروت بر این باورند آوارگان کرد سوریه اکثرا از افراد مهار و باسواد بوده و توانستند مشاغل مهمی را که در اقلیم کردستان خواستاری برای آن وجود نداشت پر کنند

 

به گزارش زریان موکریان، دو استاد رشته اقتصاد دانشگاه ایالتی بال در ایندیاناپلیس آمریکا در یادداشت مشترک خود به تاثیر مثبت حدود 1200000 آواره از عراق و مناطق کردنشین سوریه بر اقتصاد و مشاغل اقلیم کردستان تاکید کرده اند.

این دو استاد رشته اقتصاد در یادداشت خود در نشریه اینیانا پلیس بیزنس ژورنال نوشتند: جنگ داخلی سوریه یکی از بحران های مهم دهه اخیر در جهان بود. این مسئله باعث شد علاوه بر آوارگی میلیون ها شهروند سوریه، حدود 250 هزار کرد سوریه هم وارد اقلیم کرستان شوند. بر اثر حملا داعش در عراق هم حدود 1000000 میلیون نفر از جمعیت این کشور هم به سوی اقلیم کردستان فرار کردند.

این دو استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تاثیر مثبت ورود آوارگان به اقلیم کردستان بر خلاف موارد دیگر در جهان گفته اند در حالی که پیش بینی می شد ورود این آوارگان به اقلیم کردستان باعث ایجاد رقابت بر سر مشاغل و حتی تنش بر سر این موضوع شود اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

پروفسور سسیل بوهانن و نیک کوروت در یادداشت خود و با اشاره به تحقیقاتی که چند استاد جوان کرد در اقلیم کردستان پیرامون موضع فوق انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که بیشتر آوارگان وارد شده به اقلیم کردستان خصوصا آوارگان کرد سوریه، دارای تخصص های دانشگاهی بوده و یا تکنسین های ماهر در مشاغل مختلف بوده اند. این در حالی است که اغلب این مشاغل در اقلیم کردستان خالی مانده و افراد مناسب برای پر کردن این مشاغل وجود نداشته است. بنابراین، رقابتی بر سر مشاغل صورت نگرفته، بلکه متخصصان و افراد ماهر در زمینه های پزشکی، حقوق، داروسازی، مهندسی و کارآفرینی زیادی در این میان این افراد بودند که به راحتی جذب بازار کار اقلیم کردستان شدند.

این دو استاد دانشگاه این مسئله را با مهاجرت دیگر افراد از کشورهای مختلف به آمریکا مقایسه کرده و گفته اند بر خلاف اقلیم کردستان که افراد آواره اما ماهر و تحصیل کرده را جذب کرده است در آمریکا بیشتر مهاجران دیگر کشورها وارد مشاغلی می شوند که خود آمریکاییها رغبتی به انجام آنها ندارند.

این دو استاد رشته اقتصاد دانشگاه بال آمریکا بر این باورند که ورود آوارگان ماهر و تحصیل کرده به اقلیم کردستان، به موهبتی برای این منطقه خودمختار کردنشین در عراق تبدیل شد و آنها  به رونق اقتصادی آن کمک کردند.