پس لرزه تغییر رییس شورای شهر بوکان، شهرداری را لرزاند

سرویس موکریان_ یک هفته بعد از تغییر رییس شورای شهر بوکان، یکی از اعضای شورای شهر از مسئولیتش در شهرداری بوکان کنار گذاشته شد و یک کارمند از شهرداری که روابط‌خوبی با. رییس جدید شورا ندارد، به یک سازمان عملیاتی تابعه انتقال یافت.

سرویس موکریان_ یک هفته بعد از تغییر رییس شورای شهر بوکان، یکی از اعضای شورای شهر از مسئولیتش در شهرداری بوکان کنار گذاشته شد و یک کارمند از شهرداری که روابط‌خوبی با. رییس جدید شورا ندارد، به  یک سازمان عملیاتی تابعه  انتقال یافت.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

صبح امروز «ناصر کاکه‌زاده» عضو شورای شهر و کارمند شهرداری بوکان  از ریاست« اداره سرمایه انسانی» این شهرداری کنار گذشته شد.

 از آنجا که این اداره با صدها کارگر بخشهای مختلف  شهرداری ارتباط مستقیم مالی دارد نقش مهمی در راه یافتن کاکه زاده به شورای شهر بوکان داشت .اما تنها یک ماه بعد از عضویت وی در شورا، وزارت کشور در دستور العملی اعلام کرداعضای شورای اسلامی شهر نمی توانند در شهرداری مسوولیت داشته باشند.
وقتی رسانه ها با تاخیری چهارماهه و در زمستان سال گذشته این دستورالعمل را منتشر کردند و خواستار تمکین شورای شهر به آن شد، «احمد رحمانی» رئیس وقت شورای شهر بوکان در عرض دو روز از استانداری استعلام کرد.
در حالی که مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای آذربایجان غربی اعلام نکرده بود که  کاکه زاده شامل این قانون می شود یا نه، شورای شهر اعلام کرد که پست سازمانی جناب آقای کاکه زاده عضو شورای شهر و کارمند شهرداری که «مسئول اداره سرمایه انسانی» است جزو ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراها محسوب نمی شود.
به این ترتیب موضوع تصدی مسئولیت اداره سرمایه انسانی شهرداری بوکان توسط کاکه زاده مسکوت ماند تا اینکه در پنجم مردادماه امسال رییس شورای شهر بوکان تغییر کرد و در حالی «علی قادری» به عنوان رییس این شورا انتخاب شد که گفته می شود کاکه زاده به او رأی منفی داده است و به نظر می رسد تبعات این رأی منفی در یک هفته خود را نشان داده و  کاکه زاده از ریاست اداره سرمایه انسانی کنار گذاشته شد. همزمان یکی از کارمندان این شهرداری که میانه خوبی با رییس جدید شورای شهر ندارد  به یک سازمان عملیاتی تابعه شهرداری بوکان منتقل شد؛ انتقالی که تبعید خوانده می شود.
#بوکان #شهرداری_بوکان #شورای_شهر_بوکان #اخبار_بوکان