ماجرای تاریخی فتح بغداد توسط کوردهای کلهر

سرویس کوردانه – در قرن 16 میلادی بغداد به تصرف کوردهای کلهر در آمد.

سرویس کوردانه – در قرن 16 میلادی بغداد به تصرف کوردهای کلهر در آمد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان؛ فتح بغداد توسط ایل کلهر و تشکیل #حکومت_کورد_کلهر با تسخیر بغداد توسط ایل کلهر به فرماندهی ذوالفقارخان کلهر در سال ۹۳۰ق/۱۵۲۴ م / مقارن با حکومتهای صفویه و عثمانی و پس از تسلط بر بخشی از کردستان، لرستان و سپس تمامی عراق عرب اطلاق می‌شود.

در سال ۹۱۴ق/۱۵۰۷م بغداد تحت حکومت شاه اسماعیل صفوی بود، در هنگامی که شاه طهماسب یکم مشغول نبرد با ازبک‌ها در خراسان بود امیری کورد ضد عمویش ابراهیم خان کلهر حاکم بغداد شورش کرد، این شخص به نام ذوالفقار خان کلهر فرمانروای بغداد_زاگرس مرکزی و جنوبی[قسمتی جنوبی خاک کورد+ خاک لور] را تصرف کرده و لغو تبعیت خود از شاه اسماعیل با تاسیس حکومت مستقل کورد کلهر اعلام نمود.

در ابتدا ماجرا اینگونه بود که در نبود اردوی شاهی، مهد علیا تاجلو بیگم نامادری شاه از نافرمانی قزلباشها و ادامه حکومت فرزندش احساس خطر می‌کرد. بنابر این از ابراهیم خان کلهر حاکم بغداد درخواست کرد که نزد او حاضر شود. ابراهیم خان با ۵ هزار تن به طرف قم نزد تاجلو بیگم به راه افتاد که در ماهیدشت در کمین برادر زاده اش ذوالفقارخان کلهر مواجه گردید و شکست خورد.

شاه طهماسب صفوی با هماهنگی دولت عثمانی همچنین با خیانت جمعی از سران کورد و نزدیکان ذوالفقارخان در سال ۹۳۶ق/۱۵۳۰م به به بغداد حمله و با کشته شدن ذوالفقارخان و شکست سپاهش، حکومت مستقل کورد کلهر نیز منحل گردید.

ذوالفقارخان از شاخه هفت برادر کلهر (گیلانی الاصل ) و از اجداد دو #طایفه ی 1- طایفه لرینی_ اسماعیل خان نایب السلطنه آجودانی 2- طایفه الهیارخان پدر حاج ابراهیم خان و مراد بیگ کله جوبی اسلام آباد کنونی می  باشد.

ثبث تصویر توسط عکاس ناصرالدین شاه قاجار حین سفر به عتبات عالیات در سال 1250 هجری شمسی.