آقازاده هم زمان آغاز ساخت بیمارستان ٢٠٠تختخوابی بوکان را نمی داند!!

سرویس موکریان_ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص سرنوشت پروژه بیمارستان ٢٠٠ تختخوابی بوکان گفت که این پروژه هم شروع می شود اما به زمان شروع آن اشاره نکرد.

سرویس موکریان_ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص سرنوشت پروژه بیمارستان ٢٠٠ تختخوابی بوکان گفت که این پروژه هم شروع می شود اما به زمان شروع آن اشاره نکرد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، نزدیک به دو سال از کلنگ زنی پروژ بیمارستان ٢٠٠ تختخوابی در بوکان می گذرد اما این پروژه همچنان در مرحله کلنگ زنی مانده است.

یک شهروند در صفحه رسمی جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از وی پرسید که سرنوشت این بیمارستان چه شد؟

آقازاده در جواب نوشت بیمارستان (طرح توسعه بیمارستان بوکان) افتتاح شد  و این هم شروع می شود.

مثل اینکه آقازاده نیز زمان شروع این پروژه را نمی داند چرا که برنامه ای برای شروع این پروژه ندارند.

این در حالی است که بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد که همزمان با بوکان کلنگ زنی شد ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد‌.

به نظر می رسداگر مدیریت شبکه بهداشت و درمان بوکان اندازه این شهروند پیگیر این پروژه می بود حداقل الان زمان آغاز ساخت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بوکان تعیین شده بود. .